25 jaar Chiropractie Delft

Chiropractie Delft is sinds 1990 in Delft gevestigd. Jolande Arentzen DC is oktober 1990 begonnen met de praktijk in een ruimte van het bejaardenhuis De Vijverhof. Vanaf juli 1991 tot eind september 2009 is de praktijk gevestigd geweest in de Tanthof. Het streven, binnen Chiropractie Delft, is om een goede kwaliteit aan chiropractische zorg te geven. Door middel van na en bijscholing wordt binnen Chiropractie Delft gezorgd voor kennisverhoging en vernieuwing en het in huis halen van specialisaties binnen de chiropractie.

 

Na het overlijden van Jolande Arentzen wordt de praktijk waargenomen door Jakob van Vlijmen, Brechtje Huizinga en Imke van Loon.

Immemoriam Jolande Arentzen

Mevrouw Jolande Arentzen DC (Doctor of Chiropractic) heeft na haar VWO fysiotherapie gestudeerd. Zes jaar heeft zij gewerkt als fysiotherapeut met als specialisaties de behandeling van kinderen met motorische achterstand en leerstoornissen (sensomotoriek en Bobath therapeut). Ook was zij een van de eerste Lymfe- en oedeemtherapeuten in Nederland. In 1986 is zij in Engeland chiropractie gaan studeren aan het Anglo European College of Chiropractic. In 1990 is zij in Delft gestart met haar praktijk voor chiropractie. Naast de manuele technieken in de chiropractie heeft zij zich toegelegd op een aantal zachte technieken in de chiropractie bijvoorbeeld de Activator Methode en SOT methode.Zij heeft zich verdiept in bewegingstherapie, die vooral gericht is op het ontwikkelen van rompstabiliteit, balans en coördinatie. ZIj heeft zich ook gespecialiseerd in kinderchiropractie. Namens de NCA heeft zij zich ingezet voor het opstellen van de praktijkinrichtingseisen en voor de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

 

In juni 2017 is bij haar darmkanker geconstateerd. In eerste stantie was er hoop daar zij in aanmerking kwam voor immunotherapie, maar die bleek niet aan te slaan. De kanker bleek zo agressief dat Jolande Arentzen op 20 november 2017 is overleden.


Sinds 1 oktober 2009 is Chiropractie Delft verhuisd naar de binnenstad van Delft en is gevestigd in het Dock van Delft, "Het trefpunt voor specialisten in de gezondheidszorg en welzijn". Met de verhuizing naar dit centrum heeft chiropractie Delft nu de mogelijkheid om in de toekomst met meerdere chiropractoren te gaan werken. Chiropractie Delft is een samenwerkingsverband aangegaan met Fysiotherapie Brand & VanWagenigen.

Dit heeft geleid tot de oprichting van Beweegpunt Delft dat zich breed richt op het herstellen van en de preventie van pijnklachten en functiestoornissen die het vrij en effectief bewegen verhinderen. Ook het belang van goede voeding en de aanpak van overgewicht krijgt hierbij aandacht.